M.H.C. De Westerduiven op weg naar een rookvrije generatie

Vanaf maandag 22 oktober is het sportterrein van Westerduiven rookvrij. Met een rookvrij sportterrein draagt de vereniging uit dat niet-roken de norm is. Hierdoor wordt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Daarnaast draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Een generatie kinderen die volledig rookvrij kan opgroeien!


Westerduiven rookvrij betekend dat er op het terrein niet gerookt mag worden. Het rookvrije sportterrein bestaat, naast het clubhuis en de velden, uit de ruimten direct naast de velden, de speeltuin, de fietsenstalling en het terras.
 
Een klein deel van het sportterrein is ingericht als rookzone. Hier mag gerookt worden. Deze zone bevindt zich aan de zijkant van het clubhuis, ter hoogte van de blinde muur tussen de nooduitgang en de ramen welke zicht bieden op het Rabobankveld. De rookzone is duidelijk aangeduid met markeringen op de grond. Daarnaast is dat de enige plaats waar een asbak staat.




Het blauwe vak geeft de rookvrije zone aan.


Op het sportterrein wordt duidelijk gecommuniceerd dat Westerduiven een rookvrije vereniging is. Onder andere vind je op het terras en naast de velden stickers met een verwijzing naar de rookvrije vereniging. Met elkaar kunnen we hiermee personen aanspreken op hun rookgedrag. Mocht er onverhoopt een discussie ontstaan, zorg dan dat u vriendelijk blijft en probeer het beleid uit te leggen met de volgende argumenten:

  • We geven kinderen het goede voorbeeld;
  • We maken roken minder normaal en minder aantrekkelijk;
  • We voorkomen het schadelijke meeroken;
  • We bieden een gezonde en veilige sportomgeving;
  • We zetten onze vereniging positief op de kaart;
  • We dragen bij aan de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie.

 

Wij zijn trots dat Westerduiven op weg gaat naar een rookvrije generatie!

 

Mochten er vragen zijn, dan kan je contact opnemen met Bas Beumer of Steven van der Putten via [email protected]