Uitnodiging bijzondere Algemene Ledenvergadering voor stemgerechtigde leden

Aan de (stemgerechtigde) leden van de MHC De Westerduiven

Datum: 02-06-2016

Onderwerp: Uitnodiging bijzondere Algemene Ledenvergadering MHC De Westerduiven

Hierbij wordt u namens het bestuur van de MHC De Westerduiven uitgenodigd voor de bijzondere Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 juni 2016.
De vergadering vindt plaats in het clubhuis.


Aanvang BALV 2016: 11:30 uur
Agenda:
1. Opening
2. Vastlegging aanwezigheid stemgerechtigde leden en verdeling machtigingen niet aanwezige stemgerechtigde leden
3. Voorstel tot besluit statutenwijziging
4. Stemming omtrent voorstel punt 3
5. Sluiting van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Met vriendelijke groet,

Henk Rauw
Secretaris MHC De Westerduiven