Nieuwsbericht
DJI0001stitch.jpeg DJI0002.jpeg westerduiven-guinness-worldrecord-team.jpg
 
Mededelingen

Update naar aanleiding van invoering avondklok (Bron: KNHB - 22 januari)

Nieuws afbeelding 24-1-2021
Het coronavirus drukt nog altijd zwaar op onze maatschappij. Ook de sportwereld piept en kraakt onder de vele maatregelen die volgens de overheid en experts nodig zijn om het virus in te dammen. Afgelopen woensdag werd het al geldende coronamaatregelenpakket uitgebreid met een aantal aanvullende maatregelen. Donderdag werd hier op verzoek van het kabinet door de Tweede Kamer ook de avondklok als maatregel aan toegevoegd. Van de nieuwe aanscherpingen is met name de avondklok direct van invloed op de hockeysport.

Vanaf zaterdag 23 januari tot en met (in elk geval) dinsdag 9 februari moeten mensen vanaf 21.00 uur thuis zijn tenzij zij tot een uitzonderingsgroep behoren. Deze beslissing vraagt veel van vrijwilligers op de verenigingen. Het betekent concreet voor de hockeysport dat de KNHB verenigingen vraagt de jeugdtrainingen zo in te plannen dat kinderen en begeleiders buiten kunnen sporten en vervolgens op tijd thuis kunnen zijn. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle senioren die, wanneer zij in tweetallen en op anderhalve meter afstand trainen, ook tijdig thuis moeten kunnen zijn.

De KNHB is ondanks deze zware aanvullende maatregel verheugd te kunnen constateren dat sporten voor jeugd nog altijd zonder beperkingen mogelijk is. Sport vormt naar onze mening een belangrijk deel van de oplossing. In een tijd waarin jeugd veel beperkingen ervaart, heeft de overheid gelukkig ook oog voor het belang van kinderen om buiten én onder goede begeleiding te kunnen blijven sporten. Zowel fysiek als mentaal vormt sport juist nu een belangrijke uitlaatklep voor deze groep. De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, onderstreepte deze zienswijze van het OMT en de overheid nogmaals in zijn kamerbrief van vorige week, waarin hockeyvereniging Zwaluwen uit Utrecht met hun jeugdaanbod zelfs specifiek als voorbeeld werd genoemd.

Maar daarnaast vindt de KNHB het belangrijk aan te geven alle begrip te hebben voor kinderen, ouders of verenigingen die het niet prettig vinden onder deze omstandigheden de activiteiten voor jeugd te continueren. Daarom willen we hierbij benadrukken dat het vanzelfsprekend voor iedere vereniging, ouder of hockeyer mogelijk is om hier een eigen afweging over te maken en geen gebruik te maken van de mogelijkheden die de overheid op dit moment biedt.

Net als alle hockeyers en verenigingen hoopt de KNHB dat na deze verzwaring van de maatregelen het ook weer mogelijk gaat zijn om langzaamaan versoepelingen door te voeren. De KNHB blijft samen met de andere sportbonden en NOC*NSF de ontwikkelingen nauwlettend volgen. De volksgezondheid staat op dit moment centraal en op nummer een, maar zodra het volgens de overheid mogelijk is, hoopt de KNHB dat bijvoorbeeld de senioren in elk geval op de eigen club weer snel – zonder beperkingen – van de hockeysport, kunnen genieten.


Uitzondering op avondklok voor Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames

De overheid heeft een aantal uitzonderingen benoemd. Er zijn groepen aangewezen die – alleen indien echt noodzakelijk – toch op straat mogen zijn na ingang van de avondklok. Daaronder vallen ook de aangewezen topsporters die op dit moment mogen trainen zonder beperkingen en wedstrijden kunnen spelen. De teams uitkomend in de Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames maken deel uit van deze uitzonderingsgroep.

De KNHB doet een dringend beroep op de betreffende verenigingen, teams en begeleiders om, ondanks deze uitzonderingspositie, er voor te zorgen trainingsactiviteiten overdag dan wel aan het begin van de avond plaatsvinden zodat alle hockeyers en begeleiders om 21.00 uur thuis kunnen zijn.