Nieuwsbericht
DJI0001stitch.jpeg DJI0002.jpeg westerduiven-guinness-worldrecord-team.jpg
 
Mededelingen

KNHB past naamgeving teams en leeftijdscategorie aan (Bron: KNHB)

Nieuws afbeelding 26-8-2022 De KNHB heeft besloten met ingang van seizoen 2022-2023 aanpassingen door te voeren in de naamgeving van de diverse competitieteams en categorieën. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
  • In navolging van de aanpassing van de namen van de veteranenteams is nu in alle teamnamen – waar mogelijk – de leeftijdscategorie opgenomen. Dit bevordert de duidelijkheid zowel nationaal als internationaal. Bovendien zijn alle teamnamen zo in lijn met de namen waarvoor eerder bij de veteranen al was gekozen (30+, 35+ en 45+);
  • De leeftijdscategorie Heren 35+ wordt aangepast. De minimale leeftijd wordt 30+.
    Alle leeftijdsgrenzen zijn nu bij zowel de dames als heren gelijk.

Overzicht teamnamen en categorieën

Per komend seizoen ziet de naamgeving er als volgt uit:

Hoofd-Categorie Sub-
Categorie
Leeftijd* Oude Teamnaam Nieuwe Teamnaam
Senioren Standaard geen D1/ H1 D1/ H1
Senioren Reserve geen D2/ H2 ev D2/ H2 ev
Senioren O25 onder 25 DJ1/ HJ1 ev DO25-1/ HO25-1 ev
Senioren 30+ 30+ D30A/ H35A ev D30-1/ H30-1 ev
Senioren 45+ 45+ D45A/ H45A ev D45-1/ H45-1 ev
Junioren O18 onder 18 MA1/ JA1 ev MO18-1/ JO18-1 ev
Junioren O16 onder 16 MB1/ JB1 ev MO16-1/ JO16-1 ev
Junioren O14 onder 14 MC1/ JC1 ev MO14-1/ JO14-1  ev
Junioren O12 onder 12 MD1/ JD1 ev MO12-1/ JO12-1 ev
Jongste Jeugd O10 onder 10 M8E1/ J8E1 ev MO10-1/ JO10-1 ev
Jongste Jeugd O9 onder 9 M6E1/ J6E1 ev MO9-1/ JO9-1 ev
Jongste Jeugd O8 onder 8 MF1/ JF1 ev MO8-1/ JO8-1 ev

* Leeftijdsgrens: Peildatum 1 oktober

Wijziging Heren 35+ naar Heren 30+

De KNHB heeft vanwege een aantal redenen de minimale leeftijd voor de Heren 35+ verlaagd naar 30 jaar. Hierdoor wordt de naam ook aangepast naar Heren 30+. Tevens wordt de dispensatieregeling aangepast en geldt voortaan de volgende regeling:

Voor de competities voor Heren 30+ teams geldt dat de spelers op 1 oktober van het lopende seizoen tenminste 30 jaar moeten zijn. Gedurende een competitieseizoen mogen echter per team per wedstrijd maximaal twee spelers uitkomen, die de leeftijd van 30 jaar op 1 oktober nog niet hebben bereikt maar op die datum tenminste 27 jaar zijn.

De KNHB voert deze aanpassing om de volgende redenen door:

  • Eenduidigheid: met deze wijziging sluiten de heren aan op de categorie indeling die bij de dames reeds werd gehanteerd (30+).
  • Met deze aanpassing wordt de doorstroming van teams van de reservecategorie naar de Heren 30+ en vanuit de Heren 30+ naar de Heren 45+ gestimuleerd. Op dit moment schuiven spelers vaak pas na hun 40e door naar de Heren 35+. Dit leidt tot een terugloop van het aantal Heren 35+ teams waardoor het moeilijker is daar, zowel in de top als in de breedte, een volwaardige competitie te organiseren. De aantallen reserveteams nemen echter toe.
  • Doordat spelers later doorstromen naar de Heren 35+, schuiven teams ook later door naar de Heren 45+. De aanpassing bevordert ook deze doorstroming zodat ook in de oudste leeftijdscategorie een goede competitie kan worden gewaarborgd. Met – daar waar mogelijk – aparte poules voor de teams die veel spelers van 60 jaar en ouder bevatten.
  • Deze maatregel helpt een beperkt aantal verenigingen die slechts over een beperkt aantal teams beschikken. Zij kunnen eerder spelers ook in hun Heren 30+ opnemen en hebben dan minder snel dispensatie nodig.