Inschrijfformulier
westerduiven-guinness-worldrecord-team.jpg
 
Inschrijfformulier

Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze leden-database. Er wordt op basis van uw gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze dient u vervolgens uit te printen en per post te versturen naar:Mevr Evy Jurriens, Dennenlaan 4 6921 XP te Duiven
Dit scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.
 
Wilt u zich, of uw kind aanmelden als Trimlid of als Spelend lid bij M.H.C. De Westerduiven? Geef het dan even aan bij 'opmerkingen'.
 
Automatische incasso
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u ook akkoord met automatische incasso (Doorlopende Machtiging Algemeen) van de verschuldigde contributie. Voor leden welke contributie verschuldigd zijn over het hele verenigingsjaar zal dit in 10 termijnen zijn. Bij leden welke in de loop van het verenigingsjaar lid zijn geworden en een gedeelte van het jaar contributie verschuldigd zijn, zal de verschuldigde contributie in de resterende termijnen worden afgeschreven.?De automatische incasso zal geschieden onder vermelding van factuurnummer, lidnummer en soort lidmaatschap. Indien u het niet eens bent met de afschrijving van uw bankrekening heeft u 8 weken (56 dagen) de gelegenheid uw bank opdracht te geven het afgeschreven bedrag terug te boeken.?Uw machtiging eindigt automatisch bij het einde van uw lidmaatschap. U kunt uw machtiging ook op ieder moment schriftelijk intrekken, waarbij het belangrijk is te beseffen dat de vereniging heeft besloten dat contributie per automatische incasso dient te worden voldaan.
 
De reglementen met bijlagen (o.a. het privacy statement) zijn bekend en ik ga hiermee akkoord (de reglementen zijn in te zien op onze website www.westerduiven.nl)


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.